#oXolyrics.com

Jhuta Bacha Kasam Lyrics

Pramod Kharel

Jhuta Bacha Kasam lyrics are written by Chiranjibi Sapkota. "Jhuta Bacha Kasam" is from Chiranjibi. Lyrics of Jhuta Bacha Kasam Nepali song. Chiranjibi Sapkota songs lyrics.

Language: Nepali

Album/Movie: Chiranjibi

Artists: Pramod Kharel

Lyrics writer/composer: Chiranjibi Sapkota

Jhuta Bacha Kasam Lyrics

Jhuta Bacha Kasam
Jhuta bacha kasam
Jhuta Bacha Kasam
Jhuta Bacha Kasam
Jhuta Bacha Kasam
Garera gayau
Jhuta Bacha Kasam
Garera gayau
Jhuta Bacha Kasam
Garera gayau
Jhuta Bacha Kasam
Garera gayau
Maya ko beu matra
Charera gayau
Maya ko beu matra
Charera gayau
Jhuta Bacha Kasam
Garera gayau
Jhuta Bacha Kasam
Garera gayau ……..
Timi bina bachadina
Timi bina bachadina
Timi bina bachadina
Timi bina bachadina
Ma bhanne le
Mutu dueta sanga
Badera gayau
Mutu dueta sanga
Badera gayau
Jhuta Bacha Kasam
Garera gayau
Jhuta Bacha Kasam
Garera gayau……….
Timi bina adhuro
Timi bina adhuro
Timi bina adhuro
Timi bina adhuro
Ma bhanne le
Arkai ko sindur
Bhaera gayau
Arkai ko sindur
Bhaera gayau
Jhuta Bacha Kasam
Garera gayau
Jhuta Bacha Kasam
Garera gayau
Maya ko beu matra
Charera gayau
Maya ko beu matra
Charera gayau
Jhuta Bacha Kasam
Garera gayau
Jhuta Bacha Kasam
Garera gayau
Jhuta Bacha Kasam
Jhuta Bacha Kasam
Jhuta Bacha Kasam ……..

Submit your comment or corrections

More Lyrics