#oXolyrics.com

Upahar ke Deu Lyrics

Madhav Pangeni

Upahar ke Deu lyrics are written by Hari Acharya . "Upahar ke Deu" is from Upahar ke Deu. Lyrics of Upahar ke Deu Nepali song. Hari Acharya songs lyrics.

Language: Nepali

Album/Movie: Upahar ke Deu

Artists: Madhav Pangeni

Lyrics writer/composer: Hari Acharya

Upahar ke Deu Lyrics

Upahar ke Deu timilai maile
Dhoka ko badla ma
Balchi ko macho
Banae chadau komal
Preeta Ko sata ma
Upahar ke Deu timilai maile
Dhoka ko badla ma
Balchi ko macho
Banae chadau komal
Preeta Ko sata ma…..
J bhane pani jiban ma mero
hoo j bhane pani
Jiban ma mero
Timinai theyau ni
Chari jasto udhane
Yo mann ko mero
Puwakai kati diyau ni
Chari jasto udhane
Yo mann ko mero
Puwakai kati diyau ni
Upahar ke Deu timilai maile
Dhoka ko badla ma………..
Lagla hai papa
Nirdosha maya lai
hooo Lagla hai papa
Nirdosha maya lai
Sabai dosa dida ma
Khusi jati sabai
Sakhapai pari
Chota matra dida ma
Khusi jati sabai
Sakhapai pari
Chota matra dida ma
Upahar k deu timilai maela
Dhoka ko badla ma
Baljhi ko macho
Banae chadau komal
Preet ko sata ma
Upahar k deu
Timilai maela dhoka ko
Badla ma……………….

Submit your comment or corrections

More Lyrics